Strøtanker

I denne sektion samles de indlæg jeg kalder ‘strøtanker’, som er tanker, overvejelser o.lign. som dukker op undervejs i dagliglivets aktiviteter her på Bakkenotten – de vil som oftest udfolde sig mens jeg er i gang med noget andet, og således binde sig til det konkrete, men strække sig ud derfra.
Tankerne hér vil således være mere frie end i afdelingen for Samfundstanker, hvor indlæggene endvidere som oftest vil være mere velunderbyggede, gennemtænkte mv. – dette er ikke nødvendigvis tilfældet i denne afdeling.

*Opdatering (september ’16): Det viser sig nu, at strøtankerne for tiden har en slagside mod ‘digt-formen’ – det er ikke sikkert den tendens fortsætter, men en lille fodnote er måske på sin plads alligevel: Digtene er (indtil videre) skrevet udfra løbende nednoterede mikro-strøtanker, som så senere kobles sammen – således er de ikke i sig selv egentlige ‘strøtanker’, men jeg vil dog (for nu) lade dem stå i denne sektion.