om ressourcer (i skuret 1) – strøtanke

Vi har ellers
fået sat tal
på det meste
Kvantificeret alt
fra himlens bæreevne
til jordens bristepunkt

Hér går jeg i skuret
henter brænde
til nogle dage
Vurderer at resten nok
ligesom grøntsagerne
i spisekammeret
er nok til en vinter

Forsøger
med al min regnekraft
at undlade at estimere
hvor mange
krigsmætte
fredshungrende
brødre og søstre
vi lader drukne
i verdenshave
flygtningelejre
og asylcentre:

Én
for mange
hver gang

 

om strøtankerne