Øjeblikkets indhold – 29. juli ’16

Tør-hør-og-hør-cover

Sommeren er inde i en lun periode, nogle dage endda decideret varme, og de sidste dage igen lidt byger – det gør alt i alt, at der er godt gang i væksten, uanset hvad konjunkturerne siger (og jeg ved faktisk ikke hvad de siger, jeg har ikke fulgt med desangående) – og der er også godt gang i høsten.

Måltiderne

De to blåbærbuske er begyndt at give nok til en snack i ny og næ, mens så kunstneriske afgrøder som knoldfennikel, broccoli og blomkål har slået sig til gulerødder og bønner, som de nyeste i koret, der bestemmer de større måltiders melodi for tiden. Læs resten

om positionering (under himlen 1) – strøtanke

Om det er de lyse nætter
eller de overskyede;
storhedsvanviddet trives
uden stjernehimlens skalering
udæmpet
En maveinfektion (fx.)
kunne ønskes i stedet
en bakterie til at fortælle
en stjernes historie

Selvom stjernetæppet nu er tilbage
er det måneder siden
jeg har set et stjerneskud
Jeg mangler nu heller ikke noget

Men illustrationen;
en stump af evigheden
der skærer sig ind
i øjeblikket

dén kridtstreg

 

om strøtankerne

om kommunikation (på bænken 2) – strøtanke

Masser af halve historier
skal fortælles
fladerne fyldes
lag på lag
uanset

Hér bryder en landsvale
ud af gruppen
pifter højt lavt over mig
og solsorten på taget
mens en flok unge mejser
hvirvler puffende rundt
i askens krone

Alt har noget at sige
Jeg snakker med mig selv
omend mindst halvdelen af det
går med at lytte

Flagermusenes lydrum
er bare noget jeg tror
idet jeg ser dem
i dét, jeg ser
Ligesom natuglens blik
idet jeg hører dens kald

 

om strøtankerne

Rundstabling af brænde

Rundstabel_Seks_udgaver_2013-16

Siden det lykkedes mig at lave min første rundstabel i 2013, har jeg næsten stablet alt det brænde jeg har haft mellem hænderne på den måde, af et par forskellige grunde; for det første at det er pænt at se på, for det andet fordi det har den funktionelle fordel, i forhold til tørring af brændet, at luften kan komme til stablen fra alle sider, uanset vindretning.
Jeg lader æstetikken blive nævnt først, da brændet som regel nok skal tørre helt fint uafhængigt af stablens form, blot brændet er ordnet i rette tid, og sol og vind kan komme til. Læs resten

om forbrugsmønstre (ved bærbusken 1) – strøtanke

Der er vel to-tre hundrede skridt
i rette linjer
fra tomme hænder
til fuld kurv
en lille uges måltider
Det koster sit;
månens tyngde modsvaret
både i ny og næ
nu årstiderne har
hver sine hyldemeter

Hér henter jeg morgenmaden
på busken foran vinduet
tegner kortet
mens jeg er på vej
(den rigtige retning;
små skridt på stedet)

Derfor er det altid så rystet
oftest lidt plettet
derfor er der sommetider
en hare på
sommetider en flok sommerfugle

 

om strøtankerne

Øjeblikkets indhold – 13. juli ’16

Tidselblomst

Sommeren er fortsat våd og blæsende, dog nu i en mere afdæmpet variant end for et par uger siden, hvor bygerne ofte havde torden i sig. Måske er der er en roligere periode på vej – lige i dette øjeblik har jeg gennemtræk i huset uden at alle døre klaprer og alting blæser rundt, som de ellers ville have gjort de seneste par dage – her er lidt under tyve grader både ude og inde.

Bærrene

Ude er årets hækklipning blevet overstået, en containerfuld brænde er leveret, og der er i det hele taget nok at tage fat på. Bærsæsonen er i fuld gang Læs resten

om poesien (ved strikkepindene 1) – strøtanke

Det er ikke uden en vis bæven at jeg er begyndt at lægge digte hér på bloggen – i forhold til hvilke typer indlæg bloggen tidligere har rummet, er poesien på sin vis uden for nummer. Indtil videre har de digte jeg skriver dog haft ‘fysisk’ fat i stedet hér – Bakkenotten – og på den måde passer de vel i og for sig fint ind. Som en slags billede eller videoklip som ikke blev taget eller ikke kunne tages – et udtrukkent øjeblik – et andet perspektiv.

Poesien spiller en vigtig rolle i mit liv – dels som beskrevet ovenfor, som et andet sæt øjne at se verden med, dels som min hovedindtægtskilde, via optræden og undervisning – omend det så drejer sig om poesien i sin kampform ‘poetry slam’. (Der skal ikke så meget til for at få titlen ‘hovedindtægtskilde’ i mit liv – 40-50.000kr om året kan gøre det).

Der er dog en verden til forskel mellem de to typer poesi.
Den sidstnævnte er en gren af mundtlig litteratur, og selvom rammen i poetry slam er meget åben og kan rumme en mangfoldighed af udtryk, så er det en anden type tekster, der er gangbar hér – teksterne er således altid skrevet til at blive hørt af et live-publikum, og skal kunne forstås i første forsøg.
Digtene hér på bloggen er tænkt til at blive læst på skrift, og dét er noget ganske andet. For mig handler det (lige for tiden i hvert fald) i nogen grad om at åbne op, i nogen grad om at afgive kontrol (jeg véd ikke hvordan teksten bliver læst, og den større afstand til dig/læseren (ift. nærheden til publikum på en poetry slam-scene) gør kun dén usikkerhed større), i nogen grad handler det om at male et billede, som er mere rummeligt end fx. et fotografi – at ændre perspektivet, både mit eget og dit/læserens.

Således er det også et andet sprog end både samfundstankernes, hvor jeg forsøger at komme ud med et budskab, de dagligdags blog-posts, hvor jeg forsøger at gengive de faktiske forhold, og projekt- og dyrkningsvejledningerne, hvor jeg forsøger at være så præcis og informativ at andre kan gøre det samme.
I forhold til disse tre tidligere benyttede ‘blog-sprog’ kan poesien altså noget ganske andet, og jeg håber bloggen hér kan rumme det hele.

om strøtankerne